Ta kontakt

Om du har uppslag, frågor eller andra ärenden till tidskriften Skärgård eller Skärgårdsinstitutet, kontakta gärna

Ordförande för Skärgårdsinstitutets ledningsgrupp
Söderlund, Nina

Tf redaktör för tidskriften Skärgård
Söderlund, Nina

Prenumerationer och lösnummer:
Julin, Anita
Adress: Arken, Fabriksgatan 2, 20500 Åbo

Planerare för ämnet Skärgårdskunskap
Gräsbeck, Carina