· Skärgårdsinstitutet

Sök · Start  

Tidskriften Skärgård
nr 2 /2013 - Årgång 36


Tema: Från Okavango till Kuggom

I detta nummer

   Inledaren: Värna om specialkunskap
   av Håkan Eklund

   Vattenvården – en utmaning för kustkommunerna
   av Maria Söderström

   Projekt KRAV
   av Heidi Ekholm

   Farleden Åbo – Helsingfors på hertig Johans tid
   av Anders Moliis-Mellberg

   På jakt i en annorlunda skärgård
   av Eirik Granqvist

   Bottenhavets nya nationalpark
   av Mikael Nordström

   Strandhugg på Färöarna
   av Gunilla Heick

   Seglatser med Hoppet i Estlands svenskbygder
   av Thure Malmberg

   Med Pörtö, Iniö och Oman som arbetsfält
   av Thure Malmberg

   Kuggom – båtbyggartraditioner som inte får brytas
   av Thomas Rosenberg

   Brev till och från skärgården och världshaven
   av Gun Herranen

   Rapport från en ö
   av Christian Pleijel

   Sjundeklassister på skärgårdsutflykt
   av Pia Prost

   Ett lagom ställe
   av Håkan Eklund

   Bokhörnan
   av Håkan Eklund
   - Ett värdefullt tidsdokument
   - Jakthistorier från Sibbo
   - En fascinerande vrakbok
   - Ett stycke språklig kulturhistoria
   - Intressant lokalhistoria
   - En vacker årsbok

   Genmäle till Nadina Karlsson
   av Eva Nyberg

   Kolumnen – Från Satus horisont
   av Satu Numinen


Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi  /  Centre for Lifelong Learning at Åbo Akademi University
Fabriksgatan 2 · 20500 ÅBO/TURKU, Finland +358 (0)2 215 4944 begin_of_the_skype_highlighting +358 (0)2 215 4944 GRATIS  end_of_the_skype_highlighting · fax (02) 215 4943 · fc-info@abo.fi