Välkommen till Tidskriften Skärgård

Tidskriften Skärgård utkommer med fyra temanummer per år.

Tidskriften dokumenterar det mest unika område vi har i landet; både i ett nationellt och internationellt perspektiv utgör vår kustsvenska kultur och våra kust- och skärgårdsområden ett kulturarv.

Skärgård har en deltidsredaktör, satsar på ett bra bildmaterial, tryck och layout. Utgivare är Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi.

 

Nytt på FaceBook